ประวัติและผลงานของบริษัท

ชื่อบริษัท : บริษัท อาร์ เค ที เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 

บริษัทฯ มุ่งเน้นไปทางการออกแบบและติดตั้งเกี่ยวกับระบบวิศวกรรมโรงงาน (Plant Engineering), ระบบเครื่องจักรกลและการควบคุมในภาคอุตสาหกรรม, การออกแบบและพัฒนาระบบ hardware และ software เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า  ซึ่งเป็นการบริการแบบครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ และติดตั้งระบบเพื่อให้พร้อมใช้งาน อาทิเช่น

  • ดำเนินการออกแบบและติดตั้ง งานระบบไฟฟ้า และเครื่องจักรกล 
  • ออกแบบและติดตั้ง ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ ระบบแสงสว่าง ระบบสุขาภิบาล และระบบดับเพลิง 
  • ให้บริการ งานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและเครื่องกลในภาคอุตสาหกรรม 
  • ออกแบบและติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติ และระบบควบคุมทั่วไป 
  • ออกแบบ ติดตั้ง และจัดหา ระบบปั๊ม และเครื่องสูบ สำหรับงานอุตสาหกรรมทุกประเภท 
  • ให้บริการ และจัดหาอะไหล่เครื่องจักรกล และชิ้นส่วนในงานอุตสาหกรรม
  • ออกแบบและติดตั้งระบบซอฟแวร์ตามความต้องการของลูกค้า

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังรับเป็นตัวแทน ที่จะสรรหาวัสดุอุปกรณ์ตามที่ท่านต้องการ  ในราคาที่เหมาะสม และคุณภาพที่ท่านสามารถไว้วางใจได้  เนื่องจากทางบริษัทฯ มีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ที่พร้อมให้บริการ ตามที่ท่านต้องการ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดของสินค้า และเข้าชมผลงานของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่แสดงอยู่ข้างล่างนี้